Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
DĖL PERSONALINĖS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES
             PATVIRTINIMO
                
         2003 m. vasario 18 d. Nr. V-112
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
(Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 28 straipsnio  3
dalimi, 
 t v i r t i n u personalinę Privalomojo sveikatos  draudimo
tarybos sudėtį:
 
 Konstantinas Romualdas   - Sveikatos apsaugos ministerijos
 Dobrovolskis        atstovas;

 Juozas Pundzius      - Nacionalinės sveikatos tarybos
              atstovas;

 Audronė Morkūnienė     - Socialinės apsaugos ir darbo
              ministerijos atstovė;

 Rimantas Večkys      - Finansų ministerijos atstovas;

 Saulius Julius Janonis   - Valstybinės ligonių kasos
              atstovas;

 Remigijus Mažeika     - Teritorinių ligonių kasų atstovas;

 Algirdas Apanavičius    - darbdavių organizacijų atstovas;

 Gytis Tamėnas       - darbdavių organizacijų atstovas;

 Juozas Olekas       - ne medikų profesinių sąjungų
              atstovas;

 Vida Augustinienė     - pacientų organizacijų atstovė;

 Alfredas Pekeliūnas    - Savivaldybių asociacijos atstovas;

 Liutauras Labanauskas   - gydytojų profesinės sąjungos
              atstovas;

 Aldona Baublytė      - slaugos specialistų profesinės
              sąjungos atstovė;

 Aleksandras Laucevičius  - sveikatos priežiūros paslaugų
              teikėjų organizacijų atstovas;

 Stasys Gendvilis      - sveikatos priežiūros paslaugų
              teikėjų organizacijų atstovas;

 Rima Losinskaja      - farmacininkų organizacijų atstovė.
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS
             ______________