Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

DĖL PERSONALINĖS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES

            PATVIRTINIMO

 

            2003 m. vasario 18 d. Nr. V-112

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 28 straipsnio 3 dalimi,

            t v i r t i n u personalinę Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėtį:

 

            Konstantinas Romualdas - Sveikatos apsaugos ministerijos

            Dobrovolskis atstovas;

 

            Juozas Pundzius - Nacionalinės sveikatos tarybos

            atstovas;

 

            Audronė Morkūnienė - Socialinės apsaugos ir darbo

            ministerijos atstovė;

 

            Rimantas Večkys - Finansų ministerijos atstovas;

 

            Saulius Julius Janonis - Valstybinės ligonių kasos

            atstovas;

 

            Remigijus Mažeika - Teritorinių ligonių kasų atstovas;

 

            Algirdas Apanavičius - darbdavių organizacijų atstovas;

 

            Gytis Tamėnas - darbdavių organizacijų atstovas;

 

            Juozas Olekas - ne medikų profesinių sąjungų

            atstovas;

 

            Vida ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras