Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-57/1B-160 Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.03.05, Nr.: 23, Publ. Nr.: 982; Valstybės Žinios, 2011.05.10, Nr.: 55, Publ. Nr.: 2686; Teisės aktų registras, 2016.09.02, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
        VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO
          IR MUITINĖS DEPARTAMENTO
     PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
          GENERALINIO DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
 
 DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
  VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS
          PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠO
 
       2003 m. vasario 26 d. Nr. V-57/1B-160
               Vilnius

   Valstybinės mokesčių inspekcijos
   prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
   viršininko ir Muitinės departamento prie
   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
   generalinio direktoriaus
   2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. VA-113/1B-707
   (nuo 2016 m. rugsėjo 10 d.)
   (TAR, 2016-09-02, 2016-23112) redakcija

  Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999  m.
sausio 6 d. nutarimo Nr. 7 "Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus
bei valstybės pinigų fondus kodavimo" 4 punktu,
  tvirtiname pridedamus:
  1. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į  Valstybinės
mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias  sąskaitas,
kodų sąrašą;
  2. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į  Muitinės
departamento surenkamąsias sąskaitas, ir pajamų, gautų  už
muitinės teikiamas papildomas paslaugas, mokamų į kitų muitinės
įstaigų sąskaitas, kodų sąrašą.

 
VIRŠININKĖ                  VIOLETA LATVIENĖ
 
DIREKTORIUS                VALERIJONAS VALICKAS
             ______________

                PATVIRTINTA
                Valstybinės mokesčių inspekcijos 
                prie Lietuvos Respublikos finansų
                ministerijos viršininko ir 
                Muitinės departamento prie 
                Lietuvos Respublikos finansų 
                ministerijos generalinio 
                direktoriaus 2003 m. vasario 26 
                d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 

   Valstybinės mokesčių inspekcijos
   prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
   viršininko ir Muitinės departamento prie
   Lietuvos Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras