Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

            PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

            IR MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE

            LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS

            VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ

            FONDUS KODŲ SĄRAŠO

 

            2003 m. vasario 26 d. Nr. V-57 / 1B-160

            Vilnius

 

            Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 7 "Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodavimo" (Žin., 1999, Nr. 5-105; 2002, Nr. 120-5411) 4 punktu,

            1. T v i r t i n a m e pridedamus:

            1.1. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą (toliau - Sąrašas);

            1.2. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių muitinių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą.

            2. Šiuo įsakymu patvirtintas Sąrašas įsigalioja per 15 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo "Valstybės žiniose".

 

VIRŠININKĖ VIOLETA LATVIENĖ

 

DIREKTORIUS VALERIJONAS VALICKAS

            ______________

 

            Patvirtinta bendru

            Valstybinės mokesčių

            inspekcijos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras