Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: O3-122 Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.11.17, Nr.: 167, Publ. Nr.: 6172 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
            N U T A R I M A S
 
 DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS
            METODŲ PATVIRTINIMO
 
        2004 m. lapkričio 11 d. Nr. O3-122
               Vilnius
 
   Neteko galios Valstybinės kainų ir 
   energetikos kontrolės komisijos
   2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-180
   (nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.)
   (TAR, 2016-06-14, 2016-16354)
   (Valstybinės kainų ir energetikos
   kontrolės komisijos
   2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3E-227
   (nuo 2017 m. birželio 14 d.)
   (TAR, 2017-06-13, 2017-09955) redakcija)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras