Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

            LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            NUTARIMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ IR KONTEINERIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS

            NUSTATYMO

 

            2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1468

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (Žin., 2004, Nr. 72-2489) 13 straipsniu, taip pat įgyvendindama 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/50/EB, iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Įsteigti valstybės registrą - Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registrą.

            2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatus (pridedama).

            3. Nustatyti šiuo nutarimu įsteigto Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro veiklos pradžią - 2006 m. sausio 1 dieną.

            4. Nustatyti, kad:

            4.1. Likviduojamo Lietuvos Respublikos geležinkelio riedmenų ir konteinerių registro, įsteigto susisiekimo ministro 1997 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 343 (Žin., 1997, Nr. 85-2145), duomenys turi būti perduoti šiuo nutarimu įsteigtam Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registrui.

            4.2. Valstybinė ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras