Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: X-199 Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2005.05.28, Nr.: 67, Publ. Nr.: 2406; Teisės aktų registras, 2016.06.27, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
       GARANTIJŲ KOMANDIRUOTIEMS DARBUOTOJAMS
              ĮSTATYMAS
                
         2005 m. gegužės 12 d. Nr. X-199
               Vilnius
                
   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2016-09-19, 2016-23709)
   (Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-414
   (nuo 2017 m. birželio 15 d.)
   (TAR, 2017-06-14, 2017-10022) redakcija)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras