Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 4R-109 Dėl Akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2005.06.16, Nr.: 75, Publ. Nr.: 2733 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL AKROBATINIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
        2005 m. birželio 10 d. Nr. 4R-109
               Vilnius
                
   Neteko galios Civilinės aviacijos 
   administracijos direktoriaus
   2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 4R-208
   (nuo 2017 m. kovo 30 d.)
   (TAR, 2016-11-02, 2016-26114)
   (Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus
   2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 4R-224
   (nuo 2017 m. kovo 7 d.)
   (TAR, 2017-03-06, 2017-03652) redakcija)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras