Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL AKROBATINIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
        2005 m. birželio 10 d. Nr. 4R-109
               Vilnius
                
 Vadovaudamasis  Skrydžių taisyklių, patvirtintų   Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1098
"Dėl Skrydžių taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 134-4860),
17 punktu, tvirtinu Akrobatinių skrydžių vykdymo taisykles.

DIREKTORIUS                   KĘSTUTIS AURYLA

             ______________

                  PATVIRTINTA
                  CAA direktoriaus 2005 m. 
                  birželio 10 d. įsakymu 
                  Nr. 4R-109

       AKROBATINIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1. Šios akrobatinių skrydžių taisyklės (toliau -  taisyklės)
nustato reikalavimus vykdyti akrobatinius skrydžius lėktuvais su
stūmokliniais ir reaktyviniais varikliais Lietuvos  Respublikos
teritorijoje.
 2. Akrobatinių skrydžių išimtis, neatitinkančias šių taisyklių
reikalavimų, gali leisti Civilinės aviacijos  administracija
(toliau - CAA) atskiru leidimu.
 3. Pilotas, turintis Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos
piloto licenciją, užsienio valstybėje privalo laikytis  šių
taisyklių tiek, kiek jos neprieštarauja tos užsienio  valstybės
teisės aktams.
 4. Akrobatiniai skrydžiai - apgalvotai atliekami  orlaivio
manevrai, kuriuose galimi netikėti erdviniai padėties pokyčiai ir
nepaprasta aukščio arba greičio permaina.
 5. Akrobatiniai skrydžiai gali būti:
 5.1. mokomieji - kurių metu pilotas mokomas  akrobatinio
skrydžio elementų, figūrų bei jų sekos ir kt.;
 5.2. treniruočių - kurių metu pilotas savarankiškai  tobulina
akrobatinių skrydžių įgūdžius;
 5.3. varžybų - kurių metu pilotas dalyvauja  akrobatinių
skrydžių varžybose ir jo skrydžius vertina teisėjai;
 5.4. pramoginiai - kurių metu skraidinami keleiviai;
 5.5. parodomieji - kurių metu pilotas demonstruoja akrobatinius
skrydžius žiūrovams;
 5.6. riboti - kurių metu pilotas gali atlikti lėktuvu  tik
paprastas akrobatines ...