Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL AKROBATINIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

            2005 m. birželio 10 d. Nr. 4R-109

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Skrydžių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1098 "Dėl Skrydžių taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 134-4860), 17 punktu, tvirtinu Akrobatinių skrydžių vykdymo taisykles.

 

DIREKTORIUS KĘSTUTIS AURYLA

 

            ______________

 

            PATVIRTINTA

            CAA direktoriaus 2005 m.

            birželio 10 d. įsakymu

            Nr. 4R-109

 

            AKROBATINIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

 

            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Šios akrobatinių skrydžių taisyklės (toliau - taisyklės) nustato reikalavimus vykdyti akrobatinius skrydžius lėktuvais su stūmokliniais ir reaktyviniais varikliais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

            2. Akrobatinių skrydžių išimtis, neatitinkančias šių taisyklių reikalavimų, gali leisti Civilinės aviacijos administracija (toliau - CAA) atskiru leidimu.

            3. Pilotas, turintis Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos piloto licenciją, užsienio valstybėje privalo laikytis šių taisyklių tiek, kiek jos neprieštarauja tos užsienio valstybės teisės aktams.

            4. Akrobatiniai skrydžiai - apgalvotai atliekami orlaivio manevrai, kuriuose galimi netikėti erdviniai padėties pokyčiai ir nepaprasta aukščio arba ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras