Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-943 Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2005.12.08, Nr.: 143, Publ. Nr.: 5205 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
   ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS
 AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ
           KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
                
         2005 m. gruodžio 5 d. Nr. V-943
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-930
   (nuo 2016 m. liepos 14 d.)
   (TAR, 2016-07-13, 2016-20329) redakcija
                
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos draudimo
įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos 2005 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 10/
1:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro
2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V-1043
(nuo 2017 m. sausio 1 d.)
(TAR, 2016-08-30, 2016-22849) redakcija)
  1. Tvirtinu pridedamus:
  1.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą;
  1.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų ir bazinių kainų sąrašą.
  2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui  pagal
veiklos sritį.

 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS          ŽILVINAS PADAIGA

             _____________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2005 m. 
                  gruodžio 5 d. įsakymu 
                  Nr. V-943
                
  PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
      ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

   (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos
   sveikatos apsaugos ministro
   2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-930
   (nuo 2016 m. liepos 14 d.)
   (TAR, 2016-07-13, 2016-20329) redakcija)
                
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-930
   (nuo 2016 m. liepos 14 d.)
   (TAR, 2016-07-13, 2016-20329) redakcija ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras