Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

            ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS

            AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ

            KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

            2005 m. gruodžio 5 d. Nr. V-943

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2005 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 10/1:

            1. Tvirtinu pridedamus:

            1.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą;

            1.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašą.

            2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintos:

            2.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo I skyriuje "Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų metinės bazinės kainos" nustatytos kainos taikomos atsiskaitant už suteiktas nuo 2005 m. lapkričio 1 dienos paslaugas;

            2.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo III skyriaus Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarkos 24, 25 punktai bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo II skyriaus Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir bazinių kainų 2 punktas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 dienos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras