Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: ISAK-678 Dėl komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2006.04.27, Nr.: 46, Publ. Nr.: 1678 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
    DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR REGLAMENTO PATVIRTINIMO
                
       2006 m. balandžio 12 d. Nr. ISAK-678
               Vilnius

  Vadovaudamasis  Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 "Dėl
Brandos  egzaminų  organizavimo  ir  vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo", 148 punktu:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-458
(nuo 2015 m. gegužės 7 d.)
(TAR, 2015-05-06, 2015-06828) redakcija)
  1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
    2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-77
    (nuo 2017 m. vasario 15 d.)
    (TAR, 2017-02-14, 2017-02535) redakcija
  Sudarau Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarkos apraše nenumatytų ar nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo
komisiją.
  Komisijos  pirmininkė - Žydronė  Žukauskaitė-Kasparienė,
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo  departamento
direktorė.
  Komisijos sekretorė - Teresė Blaževičienė,  Nacionalinio
egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja.
  Nariai:
  Loreta Graželienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo
ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo  skyriaus
vyriausioji specialistė;
  Petras Navickas, Švietimo ir mokslo ministerijos  Švietimo
kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų  veiklos
skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Rūta Palevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos  Teisės
skyriaus vedėja;
  Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė;
  Loreta Žadeikaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo
ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo  skyriaus
vedėja.
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
    2007 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. ISAK-368
    (nuo 2007 m. kovo 25 d.)
    (Žin., 2007, Nr. 34-1256) redakcija
  Tvirtinu Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarkos apraše nenumatytų ar nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo
komisijos reglamentą (pridedama).

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS          REMIGIJUS MOTUZAS

            _________________

                PATVIRTINTA ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras