DĖL DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ UŽMEZGIMO SU KAMERŪNO RESPUBLIKA IR ĮGALIOJIMŲ A. VINKUI SUTEIKIMO

2008 m. gruodžio 8 d. Nr. 1306
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos   94
straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Užmegzti diplomatinius santykius su Kamerūno Respublika.
  2. Įgalioti Lietuvos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį
ambasadorių Rusijos Federacijoje Antaną Vinkų pasirašyti Lietuvos
Respublikos ir Kamerūno Respublikos bendrą komunikatą  dėl
diplomatinių santykių užmezgimo.

L. e. Ministro Pirmininko pareigas       Gediminas Kirkilas

L. e. užsienio reikalų ministro pareigas    Petras Vaitiekūnas