DĖL INŽINIERIAUS ČESLOVO RADZINAUSKO VARDO SUTEIKIMO TILTUI PER NEMUNĄ KAUNO VAKARINIAME APLINKKELYJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            N U T A R I M A S

         1998 m. spalio 6 d. Nr. 1195
               Vilnius

 DĖL INŽINIERIAUS ČESLOVO RADZINAUSKO VARDO SUTEIKIMO TILTUI PER
       NEMUNĄ KAUNO VAKARINIAME APLINKKELYJE

   Vadovaudamasi   Lietuvos   Respublikos   teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-
1183; 1995, Nr. 79-1819) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė nutaria:
   Suteikti inžinieriaus Česlovo Radzinausko vardą tiltui per
Nemuną Kauno vakariniame aplinkkelyje.
   
   Ministras Pirmininkas          Gediminas Vagnorius

   Susisiekimo ministras          Algis Žvaliauskas