Ekonominė recesija ir jos įtaka rinkai bei investuotojams

Recesija – tai ekonomikos nuosmukio laikotarpis, kai įmonėms, investuotojams ir vartotojams sumažėja pajamos ir padidėja nedarbas. Recesijų metu dažnai sulėtėja ir BVP augimas. Kai kuriais atvejais patiriamas neigiamas BVP augimas, kuris vadinamas recesijos atotrūkiu. Suprasti, kaip recesija gali paveikti rinkas ir investuotojus, labai svarbu rengiant strategijas, kaip apsaugoti turtą ir sumažinti nuostolius šiais neramiais laikais.

Kas sukelia recesijas?

Recesija įvyksta, kai ekonomikoje smarkiai sumažėja aktyvumas ir dėl to atsiranda didelis nedarbas, sumažėja prekių ir paslaugų paklausa, mažėja darbo užmokestis arba kainos, žlunga verslas ir atsiranda kitų ekonominių sutrikimų. Recesiją gali sukelti įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, investuotojų nuotaikų nuosmukis arba pernelyg didelis įmonių ar vartotojų skolinimasis, dėl kurio susidaro nepakeliamos skolos. Šie įvykiai gali sukelti finansų rinkų nuosmukį ir sukelti recesiją, jei jų nekontroliuojama.

Be finansų rinkos sutrikimų, ekonomikai įtakos gali turėti ir vyriausybės politika, nes ji didina mokesčius arba mažina išlaidas, o tai gali slopinti ekonomikos augimą ar net įstumti ją į recesiją. Prie ekonomikos sulėtėjimo gali prisidėti ir pasaulinės prekybos trikdžiai dėl tarifų ar geopolitinės įtampos, nes dėl jų įmonėms tampa sunku patekti į tarptautines rinkas, iš kurių jos gauna pajamas.

Kaip recesijos veikia rinkas?

Kai ekonomika patenka į recesijos laikotarpį, tai finansų rinkas paveikia keliais būdais, kurie gali neigiamai paveikti investicijas. Vertybinių popierių rinkoje dažnai pastebimas staigus nuosmukis, nes investuotojai mažina turimas akcijas, tikėdamiesi tolesnių nuostolių dėl mažėjančio bendrovių, veikiančių nuosmukio sąlygomis, pelno. Dėl tokio akcijų kainų sumažėjimo taip pat gali sumažėti naujoms investicijoms skiriamų pinigų, nes mažiau žmonių nori rizikuoti investuoti neaiškiais laikais. Prekių kainos taip pat gali sumažėti dėl sumažėjusios paklausos, kurią lemia sumažėjusios vartotojų išlaidos nuosmukio metu.

Be to, palūkanų normas gali sumažinti centriniai bankai, bandydami skatinti ekonominę veiklą, suteikdami pigų kapitalą investiciniams projektams, kurie įprastomis palūkanų normų sąlygomis būtų neįmanomi. Dėl to sumažėja obligacijų ar fiksuotų pajamų investicijų grąža, o tai gali turėti neigiamų pasekmių investuotojams, kurie prieš prasidedant nuosmukio laikotarpiui daug investavo į tokį turtą.

Poveikis investuotojams

Recesijos laikotarpiai kelia iššūkių investuotojams, kurie turi parengti strategijas, kaip orientuotis nepastoviose rinkose, kartu išsaugant kapitalą ir kiek įmanoma sumažinant nuostolius. Viena iš galimybių – investuoti atsargiai, investuojant tik į gerą reputaciją turinčias akcijas, kurių pagrindiniai rodikliai išlieka tvirti, nepaisant mažesnių nei vidutiniškai akcijų kainų nuosmukio laikotarpiu. Kita strategija – diversifikuoti savo portfelį į kelias turto klases, pavyzdžiui, akcijas, obligacijas, žaliavas, nekilnojamąjį turtą ir t. t. Tai padeda apsisaugoti nuo didelių nuostolių, jei kuri nors viena turto klasė patirtų didelių nuostolių dėl rinkos sąlygų, kurių negalima kontroliuoti (pvz., pasaulinių prekybos karų).

Galiausiai likvidumo palaikymas per grynųjų pinigų atsargas leidžia investuotojams lanksčiau priimti investicinius sprendimus, nesiimant priemonių parduoti turtą sumažėjusia verte vien dėl to, kad dėl netinkamų taupymo įpročių prieš netikėtai įvykusią recesiją (o taip dažnai nutinka) prireikus nėra pakankamai grynųjų pinigų. Stebėdami ekonominius duomenis, kurie leidžia suprasti makroekonomines tendencijas, investuotojai galės atitinkamai pakoreguoti savo portfelius, patirdami kuo mažiau nuostolių recesijų ar kitokio pobūdžio ekonominių nuosmukių sukeltų svyravimų laikotarpiais .

Apskritai recesijos gali turėti didelį poveikį investuotojams, jei jie yra nepasirengę arba neturi žinių, kaip tinkamai apsaugoti savo investicijas nuo rinkos nuosmukių. Nors visiškai pašalinti su tokiomis situacijomis susijusios rizikos neįmanoma, supratimas, kaip recesijos veikia rinkas, ir aktyvios priemonės nuostoliams sumažinti padės investuotojams atlaikyti sunkius laikus ir per daug nepakenkti savo portfeliams.