Greitųjų kreditų teisiniai reikalavimai

Greitieji kreditai: teisiniai reikalavimai

Skirtingai nei kiti pirkimų-pardavimų sandoriai, paskolų ir kreditų sutartys yra griežtai reguliuojamos valstybės ir reglamentuojamas kredito įstatyme. Kodėl taip yra? Paskolų sandoriai yra griežčiau prižiūrimi, nes skirtingai nuo tų, kurie sudaromi perkant paprastas prekes ar paslaugas, paskolos sandoris gali turėti didelių pasekmių. Ypač griežtai prižiūrimi greitųjų kreditų sandoriai ir jiems yra taikomi griežti teisiniai reikalavimai. Greitieji kreditai yra dažniausiai naudojamas finansinis instrumentas, todėl beatodairiška ir neprižiūrimai skolinant, paliekant visišką laisvę tokių sutarčių sudarymui, žmonės ir tuomet pati valstybė gali susidurti su didelėmis problemomis. Pradelsi mokėjimai ir besikaupiantys įsiskolinimai gali padaryti žalos visoms pusėms. Kad apsidrausti nuo to, greitieji kreditai, nesvarbu kokio dydžio jo suma, turi teisinius reikalavimus, kurių privalo laikytis greitųjų kreditų bendrovės ir jų klientai.

Kas yra sakoma kredito įstatyme ir ką sako greitųjų kreditų išdavimo reglamentas? Ten yra sakoma, kad norint sudaryti tokios formos paskolos sutartį, kredito bendrovė galės paskolinti tik jeigu:

  1. Asmuo yra pilnateisis Lietuvos Respublikos pilietis, turintis čia registruotą gyvenamąją vietą, oficialiai išduotą tapatybės dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę).
  2. Yra pilnametis.
  3. Turi nuolatines pajamas, kurios yra susijusios su darbo santykiais.
  4. Neturi 40% pajamų viršijančių mėnesinių įsipareigojimų.

Tik atitinkant šituos reikalavimus gali žmogus gauti greitąjį kreditą. Tai nereiškia, kad jums neišvengiamai bus paskolinta, nes tai yra tik įstatyme nurodyti reikalavimai, kurių privalo laikytis kreditoriai. Tai yra minimumas, ko jie turi laikytis. Bet tai nereiškia, kad kažkas negali taikyti didesnių reikalavimų ir prašyti savo kliento atitikti ir juos. Tas yra būtina kai kuriems kreditoriams, nes jie skolina didesnes sumas ir sudaro vertingesnes paskolos sutartis. O norėdami apsidrausti ir nenorėdami tąsytis su antstoliais, jie noriai skolina tik išskirtinai geroje finansinėje būklėje esantiems klientams.

Jei suma maža – praktiškai visada užteks atitikti šituos reikalavimus, o kartais galite juos apeiti nesunkiai. Bet jei suma didesnė, o kreditorius rimtesnis, tai gali reikėti turėti ir gerą kredito istoriją, ir daugiau pajamų, ir patenkinti kitus oficialius reikalavimus.