Patarimai, kaip išsirinkti CBD aliejų

Renkatės CBD aliejų? Tuomet pasidomėkite naudingais patarimais, kaip lengviau ir greičiau pasirinkti reikiamą gaminį. Gamintojas Pradėti paieškas reikia nuo gamintojo. Pasidomėkite, kurie gamintojai šiuo metu yra populiariausi rinkoje ir kodėl jie pasirenkami. Nepaisant to, jog CBD aliejus nėra kenksmingas, tam tikrais atvejais jis pavojingas. Pavyzdžiui, jeigu jame bus per daug THC medžiagos. Būkite atidūs ir …

Patarimai, kaip išsirinkti CBD aliejų Skaityti daugiau »

Įmonės steigimas: kurią teisinę formą pasirinkti?

Jei ketinate užsiimti komercine veikla, anksčiau ar vėliau privalėsite pagalvoti ir apie teisinę savo veiklos formą. Žinoma, kartais gali užtekti individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo, tačiau dažniausiai verslo subjektai savo veiklą įformina įsteigdami įmonę. Lietuvoje įmonės steigimo sudėtingumas priklauso nuo pasirinktos juridinio asmens teisinės formos. Vienokias įmones galima įsteigti greitai ir nesunkiai, o kitų …

Įmonės steigimas: kurią teisinę formą pasirinkti? Skaityti daugiau »

Teisinės verslo pirkimo-pardavimo sandorio detalės

Verslo pirkimo-pardavimo sandoris, kaip ir kiti šios teisinės ir ekonominės kategorijos susitarimai, turi savus teisinius niuansus, kurių privalu laikytis. Priešingu atveju gali grėsti nuobaudos pagal administracinę tvarką, o grubių pažeidimų atveju – ir rimtesnės nuobaudos. Atsižvelgiant į verslo dydį, veiklos sritį, ūkinės veiklos įforminimą ir kitus kriterijus, teisinės sandorio detalės gali skirtis radikaliai. Smulkaus ir …

Teisinės verslo pirkimo-pardavimo sandorio detalės Skaityti daugiau »

Greitųjų kreditų teisiniai reikalavimai

Skirtingai nei kiti pirkimų-pardavimų sandoriai, paskolų ir kreditų sutartys yra griežtai reguliuojamos valstybės ir reglamentuojamas kredito įstatyme. Kodėl taip yra? Paskolų sandoriai yra griežčiau prižiūrimi, nes skirtingai nuo tų, kurie sudaromi perkant paprastas prekes ar paslaugas, paskolos sandoris gali turėti didelių pasekmių. Ypač griežtai prižiūrimi greitųjų kreditų sandoriai ir jiems yra taikomi griežti teisiniai reikalavimai. …

Greitųjų kreditų teisiniai reikalavimai Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis Pakeistas straipsnio pavadinimas: Nr. XII-2062, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19173 1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat užsienio bendrovių filialų steigimą bei jų veiklos …

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą Nr. VIII-1316 ir jį išdėstyti taip: „LIETUVOS RESPUBLIKOSVALSTYBĖS TARNYBOSĮSTATYMAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo teises ir pareigas, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Įstaigos vadovas – …

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 512, 609, 610, 632, 756 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 652 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. 512 straipsnio pakeitimas Pakeisti 512 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „512 straipsnis. Skundo padavimo terminai Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo …

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 512, 609, 610, 632, 756 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 652 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimas Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau – Darbo kodeksas) (pridedama). 2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį ir Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. 2. Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. liepos …

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTAS

I DALIS SEIMO NARIO STATUSAS 1 skirsnis. Seimo nario įgaliojimai ir priesaika 1 straipsnis. Pagrindines Lietuvos Respublikos Seimo nario teises bei pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir šis statutas, o kitas jo teises bei pareigas – ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Pareigas eidamas, Seimo narys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas …

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

LIETUVIŲ TAUTA– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,– …

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA Skaityti daugiau »