Kas yra debetas ir kreditas?

Debetas ir kreditas yra du plačiausiai naudojami apskaitos ir bankininkystės terminai. Jie taip pat vadinami dvejybine buhalterija, t. y. finansinių operacijų registravimo sistema, skirta tiksliai registruoti turtą, įsipareigojimus, nuosavą kapitalą, pajamas ir sąnaudas. Šioje sistemoje kiekviena operacija registruojama du kartus – arba kaip debeto, arba kaip kredito suma – ir turi turėti įtakos bent dviem sąskaitoms. Šis metodas padeda užtikrinti tikslumą, kai reikia suprasti, iš kur pinigai atėjo arba kur jie nukeliavo.

Kaip veikia debetavimas?

Kai operacija užregistruojama kaip debetas, ji padidina turto arba sąnaudų sąskaitos likutį. Tai reiškia, kad suma buvo išimta iš vienos sąskaitos ir perkelta į kitą sąskaitą. Pavyzdžiui, jei verslo kredito kortele įsigyjate ką nors už 50 USD, tuomet kredito kortelės likutis bus debetuojamas 50 USD, kartu padidinant turto sąskaitos (pinigų) likutį.

Kaip veikia kreditavimas?

Kreditavimas veikia panašiai, bet atvirkščiai: kai operacija užregistruojama kaip kreditas, ji padidina įsipareigojimų arba nuosavo kapitalo sąskaitas. Tai reiškia, kad sąskaita papildyta pinigais iš kito šaltinio. Pavyzdžiui, jei gaunate apmokėjimą už prekes ar suteiktas paslaugas, tuomet jį užregistruosite kaip pinigų sąskaitos padidėjimą (kreditą) ir atitinkamai sumažėjimą gautinų sumų sąskaitoje (debetą).

Svyravimo tarp debeto ir kredito privalumai

Pagrindinis debeto ir kredito keitimo per apskaitos procesus privalumas yra tas, kad tai leidžia įmonėms lengviau stebėti savo turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę nei kiti metodai, pavyzdžiui, vieno įrašo buhalterinė apskaita. Be to, ši sistema palengvina biudžeto sudarymą, nes lengviau suprasti, iš kur atsiranda ir kur iškeliauja pinigai, kai atsižvelgiama ir į debetą, ir į kreditą. Taip pat gali būti daug paprasčiau atlikti auditą, nes bet kokie abiejų sumų neatitikimai greitai išryškėja, kai abi pusės nagrinėjamos atidžiai kartu – taip galima greičiau pastebėti klaidas, nei jei būtų nagrinėjama tik viena pusė.

Be to, dvejybinė buhalterija sumažina sukčiavimo riziką, nes dėl savo dvejybinio pobūdžio sukuria papildomas visų operacijų patikras – tai reiškia, kad bet kokia sukčiavimo veikla turi paveikti abi sąskaitas vienu metu, kad jos padariniai nebūtų greitai pastebėti. Galiausiai šis metodas suteikia įmonėms vertingų įžvalgų apie jų finansinę būklę, nes visus duomenis galima peržiūrėti naudojantis lengvai suprantamomis ataskaitomis, tokiomis kaip pelno (nuostolio) ataskaitos ar balansai – tai padeda tiksliai matyti, koks buvo jų pelningumas per tam tikrą laiką, neatliekant sudėtingų skaičiavimų rankiniu būdu.

Svyravimo tarp debeto ir kredito trūkumai

Nors svyravimas tarp debeto ir kredito suteikia įmonėms daug privalumų, yra tam tikrų galimų trūkumų, susijusių su pernelyg dažnu šio metodo naudojimu, pavyzdžiui, didesnis sudėtingumas dėl to, kad reikia stebėti daugiau įrašų; lėtesnis apdorojimo laikas, nes prieš atliekant kiekvieną operaciją reikia atlikti kelis veiksmus; didesnė klaidų rizika dėl neteisingų įrašų; didesnės išlaidos, patiriamos dėl papildomų darbuotojų, kurių reikia norint tinkamai valdyti dvigubo įrašo apskaitos procesus; galiausiai mažesnis lankstumas, palyginti su kitais metodais (pvz., vieno įrašo). Be to, priklausomai nuo to, kokio dydžio yra įmonės sandoriai (arba ar ji turi tarptautinių klientų), jai gali prireikti papildomų programinės įrangos sprendimų, kurie padėtų tinkamai valdyti finansus pagal vietos įstatymus ir (arba) teisės aktus, o tai dar labiau padidintų įmonės sąnaudas.

Išvada

Debetas ir kreditas yra dvi esminės dvejybinės apskaitos sąvokos, leidžiančios įmonėms tiksliai sekti savo finansinius duomenis, nesudarančios didelių sunkumų juos analizuoti ar pastebėti klaidas, kol dar ne per vėlu. Šie metodai turi tokių privalumų, kaip mažesnė sukčiavimo rizika dėl dvejybinio pobūdžio, greitesnės audito galimybės, geresnė įžvalga apie bendrą finansinę būklę ir lengvesnis biudžeto sudarymas, nes vienu metu apskaitomos abi pusės. Tačiau šie procesai gali tapti gana sudėtingi, priklausomai nuo dydžio ir (arba) apimties, todėl prieš diegiant šias sistemas bet kurioje verslo aplinkoje visada reikėtų apsvarstyti tinkamus darbuotojų mokymus ir programinę įrangą. Apskritai galimybė keisti debeto ir kredito operacijas yra galinga priemonė įmonėms, siekiančioms tiksliai ir veiksmingai stebėti savo finansus.