Kas yra diversifikacija?

Finansų srityje diversifikavimas – tai investicijų paskirstymas įvairiems vertybiniams popieriams ar kitam turtui, siekiant sumažinti bendrą riziką ir padidinti didesnio pelno galimybę. Diversifikavimo idėja yra ta, kad, sumažindami vieno vertybinio popieriaus ar turto klasės įtaką, investuotojai gali sumažinti bendrą riziką ir kartu pasiekti norimą grąžos normą. Diversifikavimas apima investicijų paskirstymą tarp skirtingų vertybinių popierių ar turto klasių, kad, jei vienos investicijos rezultatai būtų prasti, kitos galėtų būti geresni, taip sumažinant nuostolius.

Investuotojams svarbu prisiminti, kad diversifikavimas negarantuoja, kad bus išvengta nuostolių; tai tik būdas valdyti riziką. Įvairių kategorijų, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų, nekilnojamojo turto, investicinių fondų ir žaliavų, diversifikavimas negarantuoja sėkmės bet kokiomis rinkos sąlygomis. Be to, prieš investuojant svarbu suprasti įvairių rūšių riziką, susijusią su kiekvienos rūšies investicijomis. Nustatydami tinkamą portfelio diversifikavimo lygį, investuotojai turi atsižvelgti į savo individualią rizikos toleranciją.

Kalbant apie diversifikavimą finansų srityje, yra du pagrindiniai būdai, kaip investuotojas gali paskirstyti investicijas: paskirstydamas turtą ir diversifikuodamas pagal sektorius ir (arba) pramonės šakas. Turto paskirstymas apibūdina, kaip portfelyje kapitalas turėtų būti paskirstytas tarp įvairių skirtingų rūšių investicijų, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų ir pinigų ekvivalentų. Apskritai kuo įvairesnė portfelio turto paskirstymo strategija (t. y. kuo daugiau rūšių investicijų į jį įtraukta), tuo mažiau rizikingas jis bus apskritai, nes jo rezultatai nebus pernelyg priklausomi nuo vienos konkrečios turto klasės ar sektoriaus gerų ar blogų rezultatų bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, jei investuotojas vienodą sumą investuoja ir į akcijas, ir į obligacijas, o vienos turto klasės rezultatai yra prasti, o kitos – geri, dėl turto klasių diversifikavimo nuostoliai vis tiek gali būti sumažinti iki minimumo.

Sektorių ir (arba) pramonės šakų diversifikavimas apima investavimą į kelias įvairių pramonės šakų ar sektorių įmones, siekiant dar labiau sumažinti riziką, nes sumažėja bet kokio atskiro konkrečios pramonės šakos įvykio, galinčio smarkiai paveikti veiklos rezultatus, pavyzdžiui, rinkos nuosmukio ar technologinės pažangos, dėl kurios sutrinka tam tikro sektoriaus veikla, poveikis. Sektorių ir (arba) pramonės šakų diversifikavimas reikalauja daugiau žinių apie konkrečias pramonės šakas nei bendras turto paskirstymas, nes investuotojai turi suprasti, kurių pramonės šakų rezultatai laikui bėgant gali būti geresni, o kurios gali greitai pasenti dėl besikeičiančių technologinių tendencijų arba pasaulinių ekonominių įvykių, pavyzdžiui, recesijos ar karų, sutrikdančių tiekimo grandines visame pasaulyje.

Taip pat verta pažymėti, kad nors daugiau turto pridėjimas didinant įvairovę gali padėti sumažinti riziką dėl atskirų akcijų svyravimų ir nenumatytų įvykių (pvz., stichinių nelaimių), stipriai veikiančių tam tikras rinkas, tačiau per didelė įvairovė gali sumažinti grąžą, nes sumažėja potencialiai didesnį pelną duodančių investicijų poveikis, nes jos sudaro mažesnę bendro portfelio sudėties (santykinio svorio) dalį. Dėl šios priežasties investuotojams, siekiantiems optimalios portfelio grąžos, svarbu rasti pusiausvyrą tarp rizikos mažinimo diversifikuojant ir grąžos didinimo per daug sumažinus riziką dėl per didelės diversifikacijos.

Tačiau apskritai tinkamas diversifikavimas gali suteikti investuotojams potencialaus pelno, kurio jie negautų, jei visus pinigus laikytų viename vieninteliame vertybiniame popieriuje, ir gali padėti greičiau pasiekti tikslus, nes subalansuoja trumpalaikę riziką ir ilgalaikę naudą, kartu sumažindamas nuostolius, kai rinkos nesiklosto pagal planą. Laikydamiesi paprastų gairių, pvz., skirti ne daugiau kaip 10-15 % viso kapitalo kuriam nors vienam vertybiniam popieriui ir laikytis ekonomiškai nesusijusio turto (pvz., aukso ir sidabro), investuotojai potencialiai gali gauti didesnę grąžą su mažesniu rizikos lygiu, nei tuo atveju, jei iš pradžių nebūtų ėmęsi veiksmų tinkamai diversifikuoti portfelio!