Kas yra dividendai?

Dividendai – tai įmonės mokėjimai akcininkams. Dividendai paprastai mokami iš bendrovės pelno akcininkams reguliariai, pavyzdžiui, kas ketvirtį arba kasmet.

Dividendų rūšys

Dvi pagrindinės dividendų rūšys, kurias bendrovės gali pasiūlyti savo investuotojams, yra dividendai grynaisiais pinigais ir akcijų dividendai. Dividendų grynaisiais pinigais atveju bendrovė kiekvienam akcininkui išmoka grynųjų pinigų sumas, priklausomai nuo jam priklausančių akcijų skaičiaus. Kita vertus, dividendų už akcijas atveju grynieji pinigai nemokami, o bendrovė tiesiogiai akcininkams išleidžia papildomų akcijų.

Teisė gauti dividendus

Prieš gaunant dividendus iš bendrovės, pirmiausia reikia turėti teisę į juos. Norint gauti dividendų išmokas, reikia atitikti tam tikrus emitento nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, būti įmonės akcijų savininku arba būti investuotoju reikiamą laikotarpį prieš gaunant dividendus. Be to, šiuose kriterijuose gali būti nustatyti apribojimai, kas ir kada gali gauti išmokas.

Dividendų gavimo privalumai

Vienas iš pagrindinių dividendų gavimo privalumų yra tas, kad investuotojai gali gauti nuoseklesnę investicijų grąžą, užtikrinančią stabilias pajamas per tam tikrą laiką ir kartu mažinančią riziką, nes bet koks kapitalo prieaugis, gautas iš akcijų, gali būti naudojamas kompensuoti nuostoliams, patirtiems rinkos nuosmukio metu. Be to, ši struktūra suteikia investuotojams galimybę gauti papildomų pajamų šaltinių ir ilgalaikio augimo potencialą reinvestuojant dividendus į naujas akcijas ar kitas investicijas.

Dividendų gavimo trūkumai

Pagrindinis trūkumas, susijęs su dividendų gavimu, yra tas, kad šios lėšos ne visada yra garantuotos ir labai priklauso nuo to, kaip gerai veikia dividendus išleidusi bendrovė ir ar ji apskritai nuspręs mokėti dividendus tam tikrais metais. Be to, priklausomai nuo mokesčių tarifo ir asmeninės finansinės padėties, nuo gautų dividendų gali tekti mokėti mokesčius, todėl kai kuriems investuotojams gali sumažėti bendra grąža. Galiausiai, jei per daug pinigų reinvestuojama į naujas akcijas ar investicijas, to gerai neapgalvojus, gali padidėti investavimo rizika ir tikimybė patirti nuostolių dėl rinkos svyravimų ar kitų nuo žmogaus nepriklausančių įvykių.

Kaip bendrovės apskaičiuoja, kiek gali mokėti dividendų?

Norėdamos nustatyti, kiek gali mokėti dividendų kiekvienais metais, bendrovės atsižvelgia į keletą veiksnių, įskaitant: dabartinį pelną (grynąsias pajamas), visą skirstymui skirtą sumą (pinigų srautus), prognozuojamas augimo perspektyvas (veiklos pajamas) ir esamus skolinius įsipareigojimus (palūkanų padengimą). Be šių aplinkybių, bendrovės taip pat atsižvelgia į politinius sprendimus, susijusius su pageidaujamu išmokų santykiu, kurį jos norėtų išlaikyti, t. y. kokią dalį dividendų reikėtų grąžinti akcininkams, o kokią – pačiam verslui, kad būtų galima pasinaudoti būsimomis augimo galimybėmis ir plėtros planais.

Išvada

Dividendai suteikia tiek individualiems investuotojams, tiek institucijoms galimybę laikui bėgant gauti stabilią grąžą, o reinvestavimo strategijų dėka vis dar yra galimybė siekti ilgalaikio kapitalo augimo. Tačiau prieš pasinaudojant šia struktūra, prieš priimant bet kokį investicinį sprendimą reikėtų atidžiai apsvarstyti savo asmeninę finansinę padėtį ir visą susijusią riziką, kuri kyla investuojant į tam tikrus vertybinius popierius ar priemones.