Kas yra EURIBOR?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – tai vidutinė palūkanų norma, kuria euro zonos bankai siūlo skolinti neužtikrintas lėšas kitiems euro zonos bankams. Šiame straipsnyje nagrinėsime EURIBOR sąvoką, kaip jis apskaičiuojamas, jo naudojimą ir reikšmę.

Kas yra EURIBOR?

EURIBOR, arba Euro tarpbankinė siūloma palūkanų norma, yra vidutinė palūkanų norma, už kurią euro zonos bankai siūlo skolinti neužtikrintas lėšas kitiems euro zonos bankams. Ją apskaičiuoja ir skelbia Europos pinigų rinkų institutas (EMMI), o jos pagrindas – palūkanų normos, kuriomis bankai nori skolinti lėšas vieni kitiems euro zonos tarpbankinėje rinkoje.

EURIBOR yra orientacinė palūkanų norma, plačiai naudojama euro zonos finansų rinkoje ir naudojama kaip orientacinė palūkanų norma įvairioms finansinėms priemonėms, įskaitant hipotekas, paskolas ir išvestines finansines priemones.

Kaip apskaičiuojamas EURIBOR?

EURIBOR apskaičiuojamas pagal palūkanų normas, kuriomis bankai nori skolinti lėšas vieni kitiems euro zonos tarpbankinėje rinkoje. Skaičiavimo procesas apima šiuos etapus:

Palūkanų normų pateikimas: Kiekvieną darbo dieną bankų grupė pateikia palūkanų normas, kuriomis jie nori skolinti lėšas kitiems bankams euro zonos tarpbankinėje rinkoje įvairiems terminams (laikotarpiams).

Medianos apskaičiavimas: Apskaičiuojama kiekvieno termino pateiktų palūkanų normų mediana. Mediana – tai vidurinė reikšmė, kurią viršijančių ir mažesnių palūkanų normų skaičius yra vienodas.

Didžiausių ir mažiausių palūkanų normų atėmimas: Apskaičiuojant atmetama (pašalinama) 15 % didžiausių ir 15 % mažiausių pateiktų įkainių.

Vidurkio apskaičiavimas: Apskaičiuojamas likusių įkainių vidurkis (vidurkis) kiekvienam tenoro periodui. Ši vidutinė vertė yra to termino EURIBOR norma.

EURIBOR naudojimas ir reikšmė

EURIBOR yra plačiai naudojama orientacinė palūkanų norma euro zonos finansų rinkoje, turinti nemažai paskirčių ir reikšmių:

Referencinė finansinių priemonių palūkanų norma: EURIBOR naudojama kaip orientacinė palūkanų norma įvairioms finansinėms priemonėms, įskaitant hipotekas, paskolas ir išvestines finansines priemones.

Tarpbankinės rinkos sąlygų rodiklis: EURIBOR gali būti naudojamas kaip tarpbankinės rinkos sąlygų rodiklis, nes atspindi palūkanų normas, kuriomis bankai nori skolinti vieni kitiems.

Poveikis skolinimosi išlaidoms: EURIBOR gali turėti įtakos fizinių ir juridinių asmenų skolinimosi išlaidoms, nes jis naudojamas kaip orientacinė palūkanų norma įvairioms finansinėms priemonėms.

Įtaka pinigų politikai: EURIBOR taip pat gali turėti įtakos pinigų politikai, nes centriniai bankai, nustatydami palūkanų normas, gali atsižvelgti į EURIBOR lygį.

Išvada

EURIBOR, arba Euro tarpbankinė siūloma palūkanų norma, yra vidutinė palūkanų norma, už kurią euro zonos bankai siūlo skolinti neužtikrintas lėšas kitiems euro zonos bankams. Ją apskaičiuoja ir skelbia Europos pinigų rinkų institutas (EMMI) ir ji grindžiama palūkanų normomis, kuriomis bankai nori skolinti lėšas vieni kitiems euro zonos tarpbankinėje rinkoje. EURIBOR yra plačiai naudojama orientacinė palūkanų norma euro zonos finansų rinkoje, ji naudojama kaip orientacinė palūkanų norma įvairioms finansinėms priemonėms, įskaitant hipotekas, paskolas ir išvestines finansines priemones. Jis taip pat naudojamas kaip tarpbankinės rinkos sąlygų rodiklis ir gali turėti įtakos fizinių ir juridinių asmenų skolinimosi išlaidoms. EURIBOR taip pat gali daryti įtaką pinigų politikai, nes centriniai bankai, nustatydami palūkanų normas, gali atsižvelgti į EURIBOR lygį. Suprasti EURIBOR sąvoką, jo panaudojimą ir reikšmę gali būti naudinga asmenims ir įmonėms priimant finansinius sprendimus.