Kas yra kainos ir pelno santykis (P/E)?

Kainos ir pelno santykis (P/E) yra finansinis rodiklis, naudojamas įmonės akcijoms įvertinti. Jis apskaičiuojamas vienos akcijos rinkos kainą dalijant iš bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS). P/E santykis yra plačiai naudojamas rodiklis, kuris gali padėti investuotojams nustatyti, ar bendrovės akcijos yra pervertintos, ar neįvertintos.

P/E santykio apskaičiavimas

P/E rodiklis apskaičiuojamas vienos akcijos rinkos kainą dalijant iš bendrovės pelno ant pelną (EPS). Pavyzdžiui, jei bendrovės akcijos kaina yra 50 USD už akciją, o pelnas, gaunamas pelnui, yra 5 USD, P/E rodiklis yra 10.

P/E koeficientą galima apskaičiuoti pagal dabartinę akcijų rinkos kainą arba vidutinę kainą per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, per pastaruosius 12 mėnesių. Jį taip pat galima apskaičiuoti pagal dabartinį pelną, uždirbamą pelnui, arba tikėtiną ateinančių metų pelną, uždirbamą pelnui.

P/E santykio aiškinimas

P/E rodiklis naudojamas įmonės akcijų vertei įvertinti. Didelis P/E rodiklis gali reikšti, kad akcijos yra pervertintos, o mažas P/E rodiklis gali reikšti, kad jos yra per mažai įvertintos. Tačiau svarbu pažymėti, kad P/E rodiklis nėra savarankiškas rodiklis ir turėtų būti vertinamas kartu su kitais finansiniais rodikliais, tokiais kaip bendrovės augimo perspektyvos, finansinė būklė ir pramonės šakos lyginamieji rodikliai.

P/E rodiklis taip pat gali labai skirtis priklausomai nuo pramonės šakos, kurioje veikia bendrovė. Pavyzdžiui, sparčiai augančių pramonės šakų bendrovių P/E santykis gali būti didesnis, nes investuotojai yra pasirengę mokėti daugiau už jų akcijas dėl augimo ateityje galimybių. Kita vertus, brandžių pramonės šakų bendrovių P/E santykis gali būti mažesnis, nes mažiau tikėtina, kad jų akcijos smarkiai augs.

P/E santykio apribojimai

Yra keletas P/E santykio apribojimų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant bendrovės akcijas.

Pelnas gali būti nepastovus: P/E rodiklis grindžiamas bendrovės pelnu prieš pelną, kuris gali būti nepastovus ir gali netiksliai atspindėti ilgalaikius bendrovės veiklos rezultatus.

Pelnu galima manipuliuoti: Įmonės gali manipuliuoti savo pelnu taikydamos apskaitos metodus, pavyzdžiui, išpirkdamos akcijas ir taikydamos restruktūrizavimo mokesčius. Tai gali turėti įtakos P/E koeficientui ir apsunkinti tikslų akcijų vertinimą.

P/E koeficientai gali labai skirtis: P/E santykis gali labai skirtis priklausomai nuo pramonės šakos, kurioje veikia įmonė, todėl sunku palyginti skirtingų pramonės šakų įmones.

Išvada

Apibendrinant galima teigti, kad P/E koeficientas yra finansinis rodiklis, naudojamas bendrovės akcijoms įvertinti. Jis apskaičiuojamas vienos akcijos rinkos kainą dalijant iš bendrovės pelningai uždirbto pelno. Nors P/E rodiklis gali būti naudinga priemonė bendrovės akcijoms vertinti, jis turi trūkumų ir turėtų būti vertinamas kartu su kitais finansiniais rodikliais.