Kas yra rinkos kapitalizacija?

Rinkos kapitalizacija, dar vadinama rinkos verte, yra įmonės dydžio rodiklis. Jis apskaičiuojamas įmonės akcijų kainą padauginus iš apyvartoje esančių akcijų skaičiaus. Rinkos kapitalizacija dažnai naudojama kaip būdas įvertinti santykinį bendrovės dydį ir dažnai naudojama skirstant bendroves į tokias kategorijas kaip didelės, vidutinės ir mažos kapitalizacijos bendrovės.

Didelė kapitalizacija

Didelės kapitalizacijos bendrovės yra tos, kurių rinkos kapitalizacija yra 10 mlrd. dolerių ar daugiau. Šios bendrovės paprastai yra įsitvirtinusios ir pasižymi ilgalaikiu finansiniu stabilumu. Jos paprastai yra dominuojančios savo pramonės šakos dalyvės ir pasižymi stipriu prekės ženklo žinomumu. Didelės kapitalizacijos bendrovių pavyzdžiai: „Apple”, „Amazon” ir „Google”.

Vidutinės kapitalizacijos įmonės

Vidutinės kapitalizacijos įmonės – tai įmonės, kurių rinkos kapitalizacija yra nuo 2 mlrd. iki 10 mlrd. dolerių. Šios bendrovės paprastai yra augimo etape ir gali būti mažiau įsitvirtinusios nei didelės kapitalizacijos bendrovės. Jos gali būti mažesnės, tačiau investuotojams vis tiek gali pasiūlyti didelį augimo potencialą. Vidutinės kapitalizacijos bendrovių pavyzdžiai: „Adobe” ir „Netflix”.

Mažos kapitalizacijos įmonės

Mažos kapitalizacijos įmonės – tai įmonės, kurių rinkos kapitalizacija mažesnė nei 2 mlrd. dolerių. Šios bendrovės paprastai yra ankstyvojoje augimo stadijoje ir gali būti labiau nepastovios nei didelės ar vidutinės kapitalizacijos bendrovės. Tai gali būti rizikingesnės investicijos, tačiau jos taip pat gali atnešti didesnę grąžą, jei bendrovei seksis. Mažos kapitalizacijos bendrovių pavyzdžiai: „Twilio” ir „Zoom”.

Rinkos kapitalizacijos svarba

Rinkos kapitalizacija yra svarbus įmonės dydžio rodiklis, kurį investuotojai ir analitikai dažnai naudoja santykiniam įmonės dydžiui įvertinti. Jis taip pat naudojamas kaip būdas palyginti tos pačios pramonės šakos įmones. Pavyzdžiui, jei įmonės A rinkos vertė yra 50 mlrd. JAV dolerių, o įmonės B rinkos vertė – 10 mlrd. dolerių, įmonė A greičiausiai yra didesnė ir labiau įsitvirtinusi.

Rinkos kapitalizacija taip pat naudojama kaip būdas nustatyti įmonės svorį rinkos indekse, pavyzdžiui, S&P 500. Didesnę rinkos vertę turinčios bendrovės turės didesnį svorį indekse, palyginti su mažesnėmis bendrovėmis.

Rinkos kapitalizacijos apribojimai

Nors rinkos kapitalizacija yra naudingas įmonės dydžio rodiklis, ji turi trūkumų. Jame atsižvelgiama tik į akcijų kainą ir apyvartoje esančių akcijų skaičių, tačiau neatsižvelgiama į kitus veiksnius, pavyzdžiui, bendrovės finansinius rezultatus ar augimo potencialą. Todėl investuotojams vertinant bendrovę svarbu atsižvelgti ne tik į rinkos vertę, bet ir į kitus veiksnius.

Išvada

Apibendrinant galima teigti, kad rinkos kapitalizacija yra įmonės dydžio matas, apskaičiuojamas įmonės akcijų kainą padauginus iš apyvartoje esančių akcijų skaičiaus. Ji dažnai naudojama bendrovėms skirstyti į tokias kategorijas, kaip didelės, vidutinės ir mažos kapitalizacijos bendrovės, ir naudojama kaip būdas palyginti tos pačios pramonės šakos bendroves. Tačiau vertinant bendrovę svarbu atsižvelgti ne tik į rinkos kapitalizaciją, bet ir į kitus veiksnius.