Kas yra svertas?

Finansų srityje svertas reiškia skolos arba skolinto kapitalo naudojimą siekiant padidinti galimą investicijų grąžą. Svertas gali būti sukurtas imant paskolą, naudojantis kredito kortelėmis, ateities sandoriais, maržinėmis sąskaitomis, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis. Finansinis svertas didina ir pelną, ir nuostolius; imdamiesi finansinio sverto, turite įsitikinti, kad jūsų rizikos ir grąžos santykis yra palankus ir kad turite pakankamai kapitalo paskolai padengti.

Finansinio sverto privalumai

Finansinis svertas investuotojams suteikia nemažai privalumų:

  1. Didesnė galima grąža – skolinantis papildomą kapitalą, kad būtų galima investuoti į didesnį turtą, nei tai būtų įmanoma padaryti turint tik savo kapitalo išteklius, finansinis svertas suteikia galimybę gauti didesnę investicijų grąžą.
  2. Mažesnės įėjimo į rinką sąnaudos – Kadangi sverto panaudojimas leidžia įsigyti didesnes investicijas su mažesnėmis pradinėmis lėšomis, jis suteikia investuotojams mažesnes įėjimo į naują rinką ar turto klasę sąnaudas, nei būtų įmanoma kitu atveju nesiskolinant pinigų.
  3. Diversifikavimas – naudodami svertą, investuotojai gali diversifikuoti savo kapitalo išteklius keliose rinkose ir turto klasėse ir paskirstyti riziką įvairioms investicijoms.
  4. Mokesčių lengvatos – daugelyje šalių asmenims, kurie, įgyvendindami savo investavimo strategijas, imasi skolintis, taikomos mokesčių lengvatos (pvz., JAV hipotekos palūkanų atskaitymai).
  5. Didesnis likvidumas – kadangi skolintomis lėšomis paremti sandoriai paprastai užtikrinami užstatu, pavyzdžiui, akcijomis ar nekilnojamuoju turtu, jie dažnai suteikia investuotojams geresnę prieigą prie likvidžių lėšų, jei jų prireiktų esant finansiniams sunkumams ar kritinei situacijai.

Finansinio sverto trūkumai

Be daugybės privalumų, yra ir trūkumų, susijusių su finansinio sverto panaudojimu:

  1. Padidėjusi rizika – sverto naudojimas sustiprina ir pelną, ir nuostolius; kadangi grąža dauginama iš pasiskolintos (ir grąžintos) sumos, bet kokie neigiami rezultatai gali lengvai virsti dideliais nuostoliais, jei jie nebus tinkamai valdomi. Todėl labai svarbu, kad investuotojai suprastų su sverto panaudojimu susijusią riziką prieš sudarydami bet kokio tipo sandorį, susijusį su skolos finansavimu arba sverto produktais, tokiais kaip išvestinių finansinių priemonių sutartys ir maržinės sąskaitos.
  2. Nuostoliai, viršijantys pradinę investiciją – jei investuotojas neturi pakankamo užstato ar turto, kad padengtų bet kokius nuostolius, patirtus dėl investicijų su finansiniu svertu, jis gali atsidurti nepajėgus grąžinti skolos, panaudotos šiems pirkiniams finansuoti, net ir nuostolingai pardavęs visas savo pozicijas.
  3. Galimybių sąnaudos – skolos prisiėmimas investicijoms finansuoti kainuoja, nes norint išlaikyti paskolą ar kredito liniją reikia mokėti palūkanas. Tai reiškia, kad investuotojai gali negauti potencialios grąžos, jei iš investicijų su finansiniu svertu gaunamos grąžos nepakanka padengti palūkanų sąnaudoms, susijusioms su skolos prisiėmimu.

Išvada

Finansinis svertas gali suteikti nemažai privalumų tiems, kurie nori padidinti investicijų grąžą; tačiau prieš sudarant sandorius, susijusius su skolintu kapitalu, svarbu suprasti ir valdyti su finansiniu svertu susijusią riziką bei galimas alternatyviąsias sąnaudas. Žinodami ir suprasdami šias sąvokas, investuotojai gali priimti pagrįstus sprendimus, kaip geriausiai panaudoti finansinį svertą savo finansiniuose portfeliuose, kad gautų optimalią naudą.