Kas yra verslo sąnaudos / išlaidos?

Kalbant apie verslo vykdymą, vienas svarbiausių aspektų, į kurį reikia atsižvelgti, yra su juo susijusios išlaidos arba sąnaudos. Verslo išlaidos gali apimti viską – nuo biuro reikmenų ir komunalinių paslaugų iki degalų ir darbuotojų darbo užmokesčio. Norėdamos išlikti pelningos, įmonės privalo atidžiai sekti savo išlaidas, kad galėtų tinkamai sudaryti biudžetą ir planuoti ateitį. Šiame išsamiame vadove aptarsime dažniausiai pasitaikančias verslo išlaidų rūšis, kaip jas tiksliai sekti ir strategijas, kaip jas kontroliuoti.

Kas yra verslo sąnaudos?

Verslo išlaidos – tai išlaidos, kurias verslas patiria reguliariai, kad gautų pajamų arba palaikytų veiklą. Jos gali apimti bet ką, pradedant pridėtinėmis išlaidomis, pavyzdžiui, nuoma ir komunalinėmis paslaugomis, ir baigiant investicijomis į įrangą ar rinkodaros kampanijas. Įmonės paprastai turi ir pastoviųjų, ir kintamųjų išlaidų; pastoviosios išlaidos, pavyzdžiui, nuomos mokestis, gali nesikeisti kiekvieną mėnesį, o kintamosios išlaidos, pavyzdžiui, medžiagų išlaidos, gali svyruoti priklausomai nuo gamybos lygio.

Verslo sąnaudų rūšys

Konkrečios verslo išlaidų rūšys priklauso nuo pramonės šakos ir individualių kiekvienos įmonės poreikių, tačiau yra keletas bendrųjų kategorijų, kurios paprastai taikomos visuotinai, pvz:

  1. Darbo užmokesčio sąnaudos – tai darbo užmokestis, premijos, darbo užmokesčio mokesčiai, draudimo įmokos ir kitos darbdavių mokamos išmokos.
  2. Kanceliarinės prekės – šiai kategorijai priskiriami popieriaus segtuvai, spausdintuvų kasetės, rašikliai ir pieštukai ir kt.
  3. Komunalinės paslaugos – Tai gali būti sąskaitos už elektrą, dujas ir vandenį, taip pat telekomunikacijų paslaugos, pavyzdžiui, telefono linijos ar interneto ryšys.
  4. Įranga. Kompiuteriai, mašinos ir įrankiai, naudojami gamybos procesuose – visa tai priskiriama šiai kategorijai.
  5. Kelionės išlaidos – čia gali būti įtraukiami verslo tikslais naudojamų transporto priemonių degalai, apgyvendinimas ar maitinimas kelionių už namų ribų metu.
  6. Reklama ir rinkodara – šiai kategorijai paprastai priskiriama reklaminė veikla, pvz., televizijos reklama ar interneto svetainių kūrimas.

Kaip tiksliai sekti verslo išlaidas?

Jei norite, kad kiekvienų metų (arba ketvirčio) pabaigoje jūsų buhalterinė apskaita būtų teisingai subalansuota, būtina tiksliai sekti verslo išlaidas. Dauguma apskaitos programinės įrangos programų dabar tai daro lengviau nei bet kada anksčiau, nes automatizuoja daugelį su buhalterine apskaita susijusių procesų; tačiau vis dar yra keletas rankinių veiksmų, kuriuos reikia atlikti rankiniu būdu, kad būtų užtikrintas tikslumas:

  • Rodykite išsamius įrašus – saugokite kvitus už viską, ką įsigyjate su savo verslo veikla, kad metų pabaigoje, teikdami mokesčių deklaracijas, turėtumėte įrodymų.
  • Veiksmingai skirstykite išlaidas į kategorijas – išlaidų skirstymas į skirtingas kategorijas padeda suprasti, kam skiriami pinigai, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus, kur geriausia paskirstyti išteklius.
  • Stebėkite mėnesio tendencijas – laikui bėgant stebėkite tendencijas, kad galėtumėte nustatyti sritis, kuriose galėtumėte sumažinti išlaidas nedarydami neigiamo poveikio pelningumui.

Strategijos, kaip kontroliuoti verslo sąnaudos

Sumažinkite nereikalingas išlaidas – reguliariai peržiūrėkite savo sąskaitas ir ieškokite būdų, kaip būtų galima sutaupyti pinigų mažinant nebūtinų prekių, pavyzdžiui, biuro užkandžių, kiekį arba ieškant ekonomiškesnių tiekėjų ir (arba) pardavėjų.

Kur įmanoma, derėkitės dėl geresnių sandorių – ne visada sutikite su pasiūlymais nominalia verte; jei įmanoma, derėkitės dėl geresnių sąlygų su esamais tiekėjais arba ieškokite geresnių pasiūlymų kitur.

Investuokite į technologijas, kurios supaprastina procesus – automatizavimo priemonės, pavyzdžiui, išlaidų valdymo programinė įranga, gali padėti sutaupyti laiko, nes sumažėja rankinio duomenų įvedimo užduočių, todėl dažnai pasitaiko mažiau klaidų.

Ekologiškumas ir atliekų mažinimas – ekologiškos praktikos diegimas darbo vietoje gali ne tik sumažinti su energijos vartojimu susijusias sąskaitas, bet ir padėti sukurti patrauklų prekės ženklo įvaizdį.

Išvada

Suprasdami, kas yra verslo išlaidos, ir sužinoję, kaip geriausia jas tiksliai stebėti, padėsite įmonėms išlikti organizuotoms, kartu užtikrindami, kad jos metai iš metų maksimaliai padidins savo pelną! Tačiau taip pat svarbu kontroliuoti išlaidas, kai tik įmanoma, mažinant nereikalingas išlaidas ir išmintingai investuoti į technologijas, kurios padeda racionalizuoti procesus, o ne kurti papildomas administracines užduotis, kurios galiausiai mažina pelningumą!