Teisė

LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2182 (nuo 2012 m. liepos 13 d.) (Žin., 2012, Nr. 82-4268)* redakcija Įstatymo paskirtis Šis Įstatymas nustato sodininkų bendrijų reorganizavimą, valdymą ir veiklą, pertvarkymą ir pabaigą, sodininkų bendrojo naudojimo turto valdymą, sodininkų …

LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON ENTERPRISE BANKRUPTCY

Chapter 1 General Provisions Article 1. Purpose of the Law This Law shall regulate the relations which arise while instituting and examining bankruptcy cases and implementing bankruptcy procedures. This Law shall apply to all economic entities whose activities are determined by the Republic of Lithuania Law on Enterprises and other laws which regulate the activities …

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON ENTERPRISE BANKRUPTCY Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 IR 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2003 m. spalio 28 d. Nr. IX-1797 Vilnius (Žin., 1993, Nr. 6-120, Nr. 68-1277; 1996, Nr. 73-1749; 1998, Nr. 55-1519) 1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas Pakeisti 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, 3 dalį pripažinti netekusia galios, 4, 5, 6 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip: „7 straipsnis. Konstitucinio …

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 IR 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

THE LITHUANIAN NATION – having established the State of Lithuania many centuries ago, – having based its legal foundations on the Lithuanian Statutes and the Constitutions of the Republic of Lithuania, – having for centuries defended its freedom and independence, – having preserved its spirit, native language, writing, and customs, – embodying the inborn right …

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA Skaityti daugiau »

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON THE PRIORITY OF EMPLOYEES TO ACQUIRE THE PROPERTY OF ENTERPRISES SUBJECT TO PRIVATISATION

Article 1. Blocks of shares, which by the right of priority may be acquired by employees of the enterprises subject to privatisation, individuals who went on pension from said enterprises, as well as former employees of such enterprises whose service record in said enterprises is at least 25 years or individuals who became disabled while …

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON THE PRIORITY OF EMPLOYEES TO ACQUIRE THE PROPERTY OF ENTERPRISES SUBJECT TO PRIVATISATION Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Įstatymo tikslas 1. Šio Įstatymo tikslas – užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, apibrėžti socialinės integracijos sistemą ir jos prielaidas bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančias institucijas, neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo principus. 2. Lietuvos Respublikos 2011 …

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

DĖL INŽINIERIAUS ČESLOVO RADZINAUSKO VARDO SUTEIKIMO TILTUI PER NEMUNĄ KAUNO VAKARINIAME APLINKKELYJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S 1998 m. spalio 6 d. Nr. 1195 Vilnius DĖL INŽINIERIAUS ČESLOVO RADZINAUSKO VARDO SUTEIKIMO TILTUI PER NEMUNĄ KAUNO VAKARINIAME APLINKKELYJE Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60- 1183; 1995, Nr. 79-1819) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė …

DĖL INŽINIERIAUS ČESLOVO RADZINAUSKO VARDO SUTEIKIMO TILTUI PER NEMUNĄ KAUNO VAKARINIAME APLINKKELYJE Skaityti daugiau »

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PLANT PROTECTION

Article 1. Objective of the Law This law shall establish activity of all legal and natural persons with respect to plant protection from diseases, pests and weeds as well as the procedure for registration, manufacture, import, trade, storage and state supervision of the chemical and biological means for plant protection and plant growth regulation materials. …

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PLANT PROTECTION Skaityti daugiau »

Teisės aktų bazės

United Nations (UN) / Jungtinės Tautos (JT)Official home page – oficialus organizacijos tinklalapisDocuments – dokumentaiTreaties – sutartysCharter and related documents – chartija ir susiję dokumentaiResolutions and other UN documents JT rezoliucijos bei kiti dokumentaiIndigenous peoples – JT dokumentaiEnvironment Programme (UNEP) – JT aplinkos programos dokumentaiUNICEFWorld Intellectual Property Organization (WIPO) – JT intelektualinės nuosavybės padalinysBiosafety Information …

Teisės aktų bazės Skaityti daugiau »